Regulament

Labyrinth.ro este un joc-concurs online cu premii în bani.

Informaţii generale
1. se adresează persoanelor cu vârsta minimă de 18 ani;
2. este un concurs de tip Turneu care se desfăşoară pe parcursul a 100 de jocuri, cate unul în fiecare zi;
3. la finalul Turneului, câştigătorul primeşte un premiu în bani, ce va fi menţionat în cadrul jocului;
4. pentru a accesa oricare dintre jocuri, concurenţii trebuie să îşi creeze un cont de user pe www.labyrinth.ro;
5. odată cu crearea contului, user-ul va primi gratuit 3 credite;
6. pentru a intra în oricare dintre jocuri, concurenţii trebuie să folosească unul dintre cele 3 credite gratuite primite la deschiderea contului sau să cumpere unul dintre pachetele de joc puse la dispoziţie, achitând ulterior câte un credit pentru accesul la fiecare joc;
7. jucatorii care au participat şi în Versiunea 2.0 la joc, vor beneficia de posibilitatea preschimbării câştigurile obţinute în credite, conform regulilor stabilite anterior:
a. soldul Contului de câştiguri este mai mare de 60 €;
b. se vor folosi doar sumele ce depăşesc pragul de 60 € ;
c. se pot achiziţiona maxim 10 credite pe un interval de 30 de zile;
8. jucatorii care au participat şi în Versiunea 2.0 la joc, işi vor primi câştigul acumulat în Contul de câştiguri odată cu câştigarea unuia dintre Turneele ce se vor desfăşura în Versiunea 3.0 a Labyrinth.ro sau a versiunilor ulterioare (mai puţin cei 10 Euro acordaţi, în scopul atingerii mai rapide a “pragului de plată”);
9. taxa de participare pentru oricare dintre jocuri este de 1 credit;

Descrierea jocului
10. este un concurs de tip Turneu care se desfăşoară pe parcursul a 100 de jocuri, cate unul în fiecare zi, între orele 00:00 si 23:59, ora Bucureştiului (21,00 – 20,59 GMT);
11. concurenţii pot intra în joc, oricând şi de câte ori doresc, în timpul unei zile, dar vor trebui să încheie jocul până la ora 23:59 a zilei în care au început, în caz contrar evoluţia lor nu va fi luată în considerare la alcătuirea clasamentului final al concurenţilor pentru ziua respectivă;
12. la finalul Turneului, câştigătorul primeşte un premiu în bani, ce va fi menţionat în cadrul jocului;
13. clasamentul concurenţilor va fi prezentat în timp real pe www.labyrinth.ro, anunţându-se locul ocupat, timpul cronometrat si punctajul câştigat de fiecare concurent în parte;
14. câştigător va fi desemnat concurentul care:
a.  rezolva toate cele 100 de labirinturi;
b. obţine punctajul cel mai mare prin adunarea punctelor obţinute în urma poziţiei ocupate în clasamentul fiecăruia dintre cele 100 de labirinturi;
15. în funcţie de timpul obţinut în rezolvarea fiecărui labirint, concurentul va ocupa o poziţie în Clasamentul fiecărui labirint;
16. în urma locului ocupat în Clasamentul fiecărui labirint, concurent va primi un punctaj calculat astfel: Locul I = 22 puncte, Locul II = 18 puncte, Locul III = 14 puncte, Locul IV = 12 puncte, Locul V = 10 puncte, Locul VI = 8 puncte, Locul VII = 6 puncte, Locul VIII = 5 puncte, Locul IX = 3 puncte, Locul X = 2 puncte, de la locul XI în sus = 1 punct;
17. suma punctelor acumulate pentru fiecare dintre cele 100 de labirinturi va reprezenta cel de-al doilea criteriu de departajare al câştigătorului, în situaţia în care sunt mai mulţi concurenţi ce termină de rezolvat toate cele 100 de labirinturi în aceiaşi zi;
18. în situaţia în care în maxim 150 zile de la începerea Turneului, nu va exista un câştigător, Turneul va fi anulat, iar plăţile efectuate de către concurenţi pentru participarea la oricare dintre jocurile ce alcătuiesc Turneul nu se vor returna;
19. oricare dintre concurenţi se poate întorce oricând, pe perioada celor 150 zile de la începerea Turneului, să refacă oricare labirint desfăşurat anterior, în scopul imbunătăţirii punctajului obtinut anterior;
20. în scopul îmbunătăţirii punctajului obţinut la oricare dintre labirinturile deja desfăşurate, concurenţii se poate întorce oricând, pe perioada celor 150 zile de la începerea Turneului, să refacă oricare labirint anterior. Pentru a putea reface labirintul, concurentul va trebui sa achite încă odată taxa de participare de 1 credit pentru fiecare labirint pe care doreşte să îl refacă;
21. în situaţia în care vreunul dintre concurenţi nu a putut participa, din orice motiv, la unul sau mai multe labirinturi deja desfăşurate, acesta le va putea rezolva retroactiv pe perioada celor 150 zile de la începerea Turneului. Pentru a putea rezolva retroactiv labirinturile, concurentul va trebui sa achite taxa de participare de 1 credit pentru fiecare labirint pe care doreşte să le rezolve;
22. în urma refacerii labirinturilor sau a rezolvării lor retroactive, Clasamentul fiecărui labirint se poate modifica faţă de momentul iniţial al desfăşurării lui, În această situaţie punctajul concurenţilor se va poate modifica, acestia primind punctajul corespunzător noii poziţii ocupate în Clasament;
23. taxa de participare pentru fiecare dintre labirinturile ce alcătuiesc Turneul este de 1 credit şi asigură participarea numai la jocul pentru care a fost platit, indiferent de numărul încercărilor făcute pe parcursul zilei;

Detalii desfăşurare jocuri
24.  fiecare joc va prezenta un labirint diferit de cel anterior;
25.  concurenţii îşi vor putea deplasa “caracterul” prin labirint cu ajutorul tastelor săgeţi sau al tastelor 2,8,4,6;
26.  în cazul în care concurentul “se rătăceşte”, acesta va putea apasa tasta H (“help”) pentru a vedea poziţionarea sa în labirint. Pe timpul acţionării tastei “H”, concurentul nu-şi va putea deplasa “caracterul”, iar timpul de joc va curge în continuare. Sfat: folosiţi tasta H cu măsură;
27.  tasta H va putea fi folosită în reprize de cel puţin 5 secunde, prima oară putând fi accesată după 30 secunde de la începerea jocului;
28.  în momentul începerii jocului, harta labirintului este "ascunsă". Ea se "descoperă" treptat, pe măsură ce concurentul înaintează prin labirint;
29.  concurenţii vor trebui să urmărească cu atenţie timpul rămas până la începerea jocului. Jocul va începe la ora stabilită, iar neintrarea în joc înca din momentul deschiderii conduce la pierderea de timp din partea concurentului;
30.  orice modificare sau completare a programului de joc va putea fi făcută fără solicitarea acceptului concurenţilor. Orice modificare sau completare a programului de joc va fi anunţată pe www.labyrinth.ro;

Pachete de joc
31.  creditele achiziţionate în cadrul unui pachet de joc pot fi folosite la plata taxei de participare pentru intrarea în oricare dintre jocurile ce alcatuiesc Turneul;
32.  pachetele de joc ce pot fi achiziţionate sunt următoarele:
    5 credite    -     5 Euro fară TVA
  10 credite    -   10 Euro fară TVA
  20 credite    -   20 Euro fară TVA
  30 credite    -   30 Euro fară TVA
33.  în situaţia în care vreunul dintre concurenţi plăteşte taxa de participare la unul sau mai multe jocuri şi nu poate participa, din orice motiv, la unul sau mai multe jocuri plătite, acesta va pierde taxa aferentă fiecărui joc la care nu participă, indiferent de câte ori se repetă această situaţie;

Plata pachetelor de joc
34.  plata pachetelor de joc se va face prin una dintre următoarele variante:
a. online, prin card bancar;
b. SMS, numai pentru plăţile efectuate de pe teritoriul României, prin reţelele de telefonie mobila Orange, Vodafone, Cosmote, şi numai pentru anumite pachete de joc. Pachetele de joc pentru care se poate face plata prin SMS vor fi menţionate în momentul alegerii variantei de plată.
c. telefonie fixă, numai pentru plăţile efectuate de pe teritoriul României, prin reţeaua de telefonie fixă Romtelecom, şi numai pentru anumite pachete de joc. Pachetele de joc pentru care se poate face plata prin Romtelecom vor fi menţionate în momentul alegerii variantei de plată.
d. transfer bancar;
e. mandat poştal transmis prin Poşta Română, numai pentru plăţile efectuate de pe teritoriul Romaniei.
35.  plata pachetelor de joc poate fi făcuta în una dintre urmatoarele valute: RON, EURO, USD;
36.  pe teritoriul României plata se face numai în RON;
37.  numai în cazul plăţilor efectuate din străinatate prin transfer bancar, plătitorii îşi vor putea alege una dintre valutele menţionate la pct.35;
38.  plăţile efectuate prin transfer bancar şi mandat poştal se for face pe baza unei facturi proformă emise în avans;
39.  după confirmarea plăţii, plătitorul va primi pe e-mail factura fiscală şi chitanţa (acolo unde este cazul);
40.  toate comisioanele si spezele de transfer bancar vor fi în seama plătitorului, Labyrinth.ro urmând să încaseze valorile nete ale pachetelor de joc menţionate la pct.41;
41.  în cazul încasării de către Labyrinth.ro a unor sume mai mici decât cele mentionate la pct.32, Labyrinth.ro îşi rezervă dreptul de a nu acorda plătitorului accesul în joc, până la rezolvarea situaţiei care a condus la această decizie;

Plata premiilor
42.  plata premiilor de către Labyrinth.ro va fi făcută pe baza datelor trimise de câştigători, prin una din următoarele variante:
a. transfer bancar;
b. mandat poştal transmis prin Poşta Română, numai în cazul plăţilor efectuate pe teritoriul României şi numai pentru concurenţii care nu au un cont bancar.
43.  premiile vor fi plătite de către Labyrinth.ro în următoarele 10 zile lucrătoare socotite de la data câştigării lor;
44. premiile acordate pe teritoriul României se vor efectua in RON la cursul BNR din ziua câştigării lui. Premiile acordate în străinătate, se vor efectua în Euro sau USD, la alegerea caştigătorului, conform opţiunii personale a fiecăruia;
45.  conform Codului Fiscal românesc, “veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil”. Acest impozit va fi reţinut de către Labyrinth.ro şi virat statului. În concluzie, câştigătorii vor primi ca premiu net diferenta dintre valoarea premiului menţionat în cadrul fiecărui concurs si valoarea impozitului de 16% aplicat asupra venitului net din premiu;
46.  în cazul în care conducerea Labyrinth.ro, împreună cu echipa tehnică, ajunge la concluzia că vreunul dintre premii a fost câştigat prin metode frauduloase, echipa de conducere a Labyrinth.ro îşi rezervă dreptul de a anula premiul obţinut şi de a-l oferi următorului clasat;

Date de contact
47.  aplicaţia online “Labyrinth.ro”, este administrată de SC Max Millian Invest SRL, companie românească, ce poate fi contactată la adresa: str. Muzeul Zambaccian nr. 9, Sector 1, Bucureşti, România, telefon +40742.13.00.14, având Nr. Înreg. Reg. Com. J40/8083/2010, CUI RO 27313204 şi Nr. de înregistrare în Registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal 16572/07.09.2010.


Joacă-te şi tu Labyrinth.ro cu numai 1 € / joc Cumpără pachetele de joc:
5 credite

5

Cumpără
10 credite

10

Cumpără
20 credite

20

Cumpără
30 credite

30

Cumpără
Părerea ta este foarte importantă pentru noi!
Trimite-ne sugestiile tale şi vom ţine cont de ele în evoluţia noastră viitoare.