Termeni şi condiţii

Atenţionare
Vărugăm să parcurgeţi acest document cu atenţie.

Labyrinth.ro nu poate fi făcut răspunzator în nici o măsură, pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi prin folosirea informaţiilor furnizate de Labyrinth.ro.

 

Termeni si condiţii de acces ai site-ului Labyrinth.ro

Prin accesarea site-ului Labyrinth.ro aflat la adresele http://www.labyrinth.ro si http://online-labyrinth.com, denumit in continuare Labyrinth.ro, sau prin orice alt fel de accesare a conţinutului acestui website, sunteţi ţinut să respectaţi termenii documentului de mai jos asupra căruia aţi fost de acord.

Acest website este menţinut şi actualizat de SC Max Millian Invest SRL cu adresa în Str. Muzeul Zambaccian Nr.9, Sector 1, cod postal 011871, Bucureşti, Romania, telefon +40742.13.00.14, Nr. Înreg. Reg. Com. J40/8083/2010, CUI RO 27313204, Nr. de înregistrare în registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal: 16572/07.09.2010.

În situaţia în care nu sunteţi de acord cu termenii prezentului document, vă rugăm să părăsiţi Labyrinth.ro şi să nu mai accesaţi acest site. Orice acces al Labyrinth.ro va fi considerat, de acum încolo, un accept al termenilor si condiţiilor conţinute în documentul de mai jos.

Prezentul set de Termeni şi condiţii se completează cu Regulamentul jocului (accesibil la această pagina) şi cu Acordul de Confidenţialitate al Labyrinth.ro (accesibil la această pagină).

1. Protecţia proprietăţii intelectuale

2. Utilizarea contului dumneavoastră şi a conţinutului Labyrinth.ro

3. Suspendarea accesului

4. Înregistrare, parole şi responsabilităţi

5. Acord de confidenţialitate

6. Lipsa garanţiei, şi declinării de răspundere

7. Forţa majoră

8. Credite si orice alt tip de moneda virtuala

9. Diverse

10. Legea aplicabilă şi jurisdicţie

 

1. Protecţia proprietăţii intelectuale

Conţinutul şi design-ul Labyrinth.ro aparţin SC Max Millian Invet SRL şi colaboratorilor săi (acolo unde acest lucru este specificat expres - drept de autor) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuala. Nu puteţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele Labyrinth.ro fara a deţine o permisiune scrisă din partea proprietarului SC Max Millian Invest SRL.

înapoi la întrebări

2. Utilizarea contului dumneavoastră şi a conţinutului Labyrinth.ro

Puteţi copia si printa conţinutul Labyrinth.ro doar pentru folosinţa dumneavoastră personală, lipsită de intenţie comercială. Cu expecţia celor spuse mai sus, conţinutul Labyrinth.ro nu poate fi reprodus, modificat si exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Orice utilizare a conţinutului Labyrinth.ro în alte scopuri decat cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a conţinutului Labyrinth.ro in alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de e-mail: office@labyrinth.ro.

înapoi la întrebări

3. Suspendarea accesului

Labyrinth.ro poate, fără nici o notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul dumneavoastră la contul de acces Labyrinth.ro sau la conţinutul Labyrinth.ro sau la o parte a acestui conţinut.

înapoi la întrebări

4. Înregistrare, parole si responsabilităţi

Accesul dumneavoastră la contul de utilizator Labyrinth.ro este protejat de o parolă. Vă recomandăm sa nu dezvăluiţi nimănui această parolă. Labyrinth.ro nu vă va cere niciodată parola conturilor dumneavoastră în mesaje sau telefoane nesolicitate. Vă sfătuim deci să nu dezvăluiţi această parolă persoanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, dacă este posibil, trebuie să vă amintiţi să semnaţi "log off / sign out" din contul dumneavoastră la sfârşitul fiecărei sesiuni de utilizare a acestora. Vă sfătuim de asemenea să închideţi fereastra browser-ului în care aţi lucrat la sfârşitul navigării dumneavoastră în site-ul Labyrinth.ro.

Aceste sfaturi sunt destinate să înlăture accesul persoanelor neautorizate la informaţiile dumneavoastră personale sau la corespondenţa dumneavoastră atunci când lucraţi într-o reţea de computere aflată într-un loc public (ex: în cafenelele internet,).

Din păcate, nici o transmisie de date prin intemediul internet-ului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecinţă, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informaţia personală, Labyrinth.ro nu poate asigura sau garanta securitatea informaţiilor transmise de dumneavoastră către noi, către şi de la serviciile noastre online sau produsele noastre.

înapoi la întrebări

5. Acord de confidenţialitate

Informaţiile pe care dumneavoastră le furnizaţi despre dumneavoastră catre Labyrinth.ro vor fi folosite doar în concordanţa cu termenii de confidenţialitate ai Labyrinth.ro.

înapoi la întrebări

6. Lipsa garanţiei, şi declinării de răspundere

Deşi în fiecare moment Labyrinth.ro face eforturi în vederea asigurării calităţii şi corectitudinii informaţiilor publicate in site, Labyrinth.ro nu poate garanta, expres sau implicit, în privinţa conţinutului său, a produselor şi serviciilor apărute sub egida Labyrinth.ro. Labyrinth.ro nu işi asumă răspunderea, în nici o situaţie, pentru nici o daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la aceasta enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularităţii informaţiilor şi serviciilor furnizate de site.

La cererea Labyrinth.ro, sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere Labyrinth.ro pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acoperiţi cheltuielile de judecată si orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a incălcării de catre dumneavoastră a clauzelor prezentului contract.

înapoi la întrebări

7. Forţa majoră

Labyrinth.ro, afiliaţii săi şi în general, furnizorii de informaţie către Labyrinth.ro nu pot fi făcuţi responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conţinutul furnizat de Labyrinth.ro, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa Labyrinth.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare al echipamentului tehnic de la Labyrinth.ro, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşi informatici, accesul neautorizat în sistemele Labyrinth.ro, erorile de operare, grevă, etc.

înapoi la întrebări

8. Credite si orice alt tip de moneda virtuala

Labyrinth.ro vă poate furniza, în timpul jocului, un serviciu care reprezintă o modalitate de plată cu bani. Această plată este activată la momentul la care jucătorul realizează diferite acţiuni în timpul jocului, conform Regulamentui de joc. Întelegeţi şi sunteţi de acord că acest serviciu de plată este oferit ca o funcţionalitate a jocului, iar banii primiţi sunt transformaţi în bani reali după depăşirea “pragului de plată” menţionat în Regulamentul de joc. Până la depăşirea acestui prag de plată, banii primiţi în timpul jocului reprezintă o monedă virtuală ce nu poate fi asimilată banilor din lumea reală. Este interzis orice schimb ori vânzare a acestor monede virtuale în schimbul unor sume de bani din lumea reală.

Labyrinth.ro poate furniza, de asemenea, un serviciu prin care să îi permită jucătorului să aibă acces la funcţionalităţi suplimentare ale jocului ("credite"). Creditele sunt achiziţionate de jucător, care plăteste în schimbul lor anumite sume de bani din lumea reală. De asemenea, creditele pot fi obţinute ca urmare a îdeplinirii unor condiţii de joc stabilite de Labyrinth.ro. Întelegeţi şi sunteţi de acord că aceste credite sunt o funcţionalitate a jocului şi nu reprezintă sume reale de bani. Este interzis orice schimb sau vânzare a creditelor în schimbul unor sume de bani din lumea reală. Creditele au aplicabilitate doar în jocul Labyrinth.ro şi doar pentru domeniile pentru care au fost achiziţionate/obţinute.

Numărul de credite alocate, preţul acestora şi condiţiile necesare obţinerii creditelor sunt stabilite clar prin Regulamentul jocului şi prin oferta comercială a Labyrinth.ro.

Cu excepţia cazului în care se prevede expres o altă regulă, prin termenul de "cumpărare" se înţelege "achiziţia unui drept neexclusiv si netransferabil de a folosi creditele pe parcursul jocului, drept limitat în timp conform prevederilor din Regulamentul de organizare". Termenii "cumpărător", "vânzător", "vânzare" sau "cumpărare", precum şi orice alţi termeni similari, au definiţii corelate cu cea de mai sus.

Valoarea creditelor este impusă de societatea organizatoare a jocului Labyrinth.ro şi poate fi modificată oricând, fără o notificare prealabilă a jucătorilor. În cazul modificării, creditele deja achiziţionate vor fi utilizate până la momentul epuizării lor, dar nu mai mult de perioada lor de valabilitate, aşa cum este ea definită in Regulamentul jocului.

înapoi la întrebări


9. Diverse

Schimbarea termenilor prezentului acord.

Labyrinth.ro este îndreptăţit, fără nici o notificare şi fără îndeplinirea unor alte formalităţi, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când aceşti termeni se vor modifica insa, Labyrinth.ro vă va notifica prin intermediul e-mail-ului sau prin informări pe site asupra schimbărilor intervenite. Accesul în site şi folosirea serviciilor Labyrinth.ro după momentul notificării sau al afişării pe prima pagina a site-ului a informărilor privind schimbările intervenite, implică faptul că v-aţi dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.

Publicitatea şi conţinutul furnizat de alte părţi.

Părţi ale conţinutului inclus în Labyrinth.ro pot să fie furnizate de terţe persoane cu care Labyrinth.ro are încheiate contracte de furnizare de conţinut. De asemenea, în interiorul conţinutului Labyrinth.ro pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane. Labyrinth.ro nu este responsabil în nici o măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Labyrinth.ro nu este responsabil asupra conţinutului paginilor la care se face trimitere din Labyrinth.ro.

Notficări

Orice notificare către Labyrinth.ro trebuie trimisă în scris, prin intermediul poştei sau al fax-ului, la adresa menţionată în cadrul site-ului.

înapoi la întrebări

10. Legea aplicabilă şi jurisdicţie

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentul acord, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluţionare în faţa instanţelor româneşti. În cazul în care una dintre prevederile prezentului contract se dovedeşte a fi nulă, restul prevederilor rămân în vigoare şi produc efecte.

înapoi la întrebări

 

Vă mulţumim,

Echipa Labyrinth.ro


Joacă-te şi tu Labyrinth.ro cu numai 1 € / joc Cumpără pachetele de joc:
5 credite

5

Cumpără
10 credite

10

Cumpără
20 credite

20

Cumpără
30 credite

30

Cumpără
Părerea ta este foarte importantă pentru noi!
Trimite-ne sugestiile tale şi vom ţine cont de ele în evoluţia noastră viitoare.